Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2015

aisha89
aisha89
7507 bdcc
Reposted fromLotte Lotte viaDajanaa Dajanaa
aisha89
Bycie szczerym może nie da Ci zbyt wielu przyjaciół, ale zawsze da Ci tych właściwych.
— John Lennon
Reposted fromSandria Sandria viaDajanaa Dajanaa
aisha89
Reposted fromciarka ciarka viabalca balca
aisha89
0892 9a9b
Reposted fromhestjapa hestjapa viaDajanaa Dajanaa
aisha89
milczenie? to najgłośniejszy znak, że coś się dzieje.
Reposted fromjajebie jajebie viaczekamnaciebie czekamnaciebie
aisha89
Nie trać nadziei - znajdziesz to, czego szukasz.
— Neil Gaiman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczekamnaciebie czekamnaciebie
aisha89
Z kobietą nie ma żartów - w miłości czy w gniewie.  Co myśli, nikt nie zgadnie; co zrobi nikt nie wie.
— Aleksander Fredro
Reposted fromavooid avooid viaDajanaa Dajanaa
aisha89
2847 04ff 500
ŁDZ ♥
Reposted fromexistential-puke existential-puke viaDajanaa Dajanaa
aisha89
8005 9e31
aisha89
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— woody allen
aisha89
aisha89
3932 61c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabalca balca
aisha89
Prawdziwy mężczyzna niczego nie musi kobiecie udowadniać, wystarczy, że jest blisko, a wtedy kobieta ma już wszystko.
— Anna Ficner-Ogonowska

April 07 2015

aisha89

Niektórych tęsknot nie da się ukoić. O pewnych rzeczach nie sposób zapomnieć. Niektóre przeżycia zostawiają w nas ślady na zawsze.

Janusz L. Wiśniewski

aisha89
aisha89
aisha89
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serce wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafallingstar14 fallingstar14
aisha89
3194 8e79 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacontrolhp controlhp
7066 9a60 500

airyairyquitecontrary:

The vet suggested a shirt instead of a cone for my cat. Fun Fact: Most Cats wear baby sizes 0-3 months. - Imgur

Reposted fromJescieka Jescieka viacontrolhp controlhp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl